MMotivation

Prelucrare Date

SC VIVO VERDE S.R.L-D., avandsediul social in Galati, Blvd. Milcov, Nr.28, Bl.D2, Ap.65, Galati,inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr.J17/561/2015,avand CUI 34462837, este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilorde date cu caracter personal sub numaruL  (”)

Datele cu caracterpersonal vor fi colectate si prelucrate de catre MMotivation.ro numai in masura permisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire laprelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

Termeni in intelesulLegii 677/2001:

Date cu caracter personal: orice informatii referitoare lao persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabilaeste acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in modparticular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la maimulti factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice,economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operatiunesau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal,prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea,organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea,utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in oricemod, alaturarea, combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

 

Scopul colectarii dateloreste: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatiacontului lor de pe www.mmotivation.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privindevolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite,activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing,de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata,de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentulconsumatorului.

Prin citirea prezentelorTermene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantatedrepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de accesla date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusunei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare adrepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cuprivire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie aacestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs.personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pentruexercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa la S.C.VIVO VERDE S.R.L.-D. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresaadresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privindprelucrarea datelor cu caracter personal.

Daca aveti oriceintrebare despre modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate, daca doritisa exercitati oricare dintre drepturile de mai sus, sau daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa www.mmotivation.ro cu o cererescrisa, datata si semnata.

Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru aadministra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampinaincalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

MMotivation.ro poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se aflain relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament deconfidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date suntpastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se faceconform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii decurierat, servicii de bancare, etc., alte companii cu care putem dezvoltaprograme comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre.

Articole Similiare

Prelucrare Date

Livrarea Comenzilor

Cum Comand

Termeni si Conditii

Returnare Produse

Inapoi In Magazin